Tehtävänä tulevaisuus

Kasvoin vähävaraisessa kodissa, vanhempani olivat kuuroja. Talous on siis aina ollut leipälajini. Vammaisten oikeudet ja yhdenvertaisuus ovat sydäntäni lähellä.

Peruskoulun ansiosta etenin toimittajan uralle, kansanedustajaksi (2015-) ja ministeriksi (2019-). Osaamista, tietoa ja kulttuuria puolustan aina.

Olen asunut 40 vuotta Helsingissä, joista 25 vuotta Koskelassa, missä kolme lastani ovat kasvaneet. Isänä ajattelen, että tulevat sukupolvet ovat todellisia toimeksiantajiani. Suojelemalla ilmastoa luomme työtä, kasvua ja hyvinvointia Suomeen.

Kiitos äänestäsi – käytän sitä viisaasti.

Talous

Yrittäjänä tiedän, että yrityksen on investoitava pärjätäkseen. Myös yhteiskunnan on tehtävä fiksut panostukset kasvuun, koulutukseen ja tutkimukseen, jotta saamme tuloa myös tulevaisuudessa. Työministerinä autoin osatyökykyisiä, maahanmuuttajia ja työhaluisia senioreita työelämään.

Pienipalkkaiset työntekijät ja yrittäjät ansaitsevat veronalennuksen, jotta ahkeruudesta saa aina toimeentulon. Omistamisen verotusta voi vastaavasti nostaa: oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa taakka jakautuu tasaisemmin kuin tänään. 

Heikki Hiilamo, professori, Helsingin yliopisto

Arvostan suuresti Timon talousosaamista ja -näkemystä, jossa yhdistyy oma yrittäjäkokemus, lukeneisuus, maalaisjärki ja käsitys yhteisestä hyvästä.

Turvallisuus

Valtioneuvoston jäsenenä kannan osaltani vastuuta maamme kokonaisturvallisuudesta. Tärkein tehtäväni on huolehtia tietoverkoista ja muusta kriittisestä infrastruktuurista. Panostamme yli 200 miljoonaa euroa kyberturvallisuuteen. Tuemme myös Ukrainan taistelua tietoyhteyksistään. 

Uhkatilanteiden johtamista ja viranomaisyhteistyötä on vahvistettu merkittävästi. Digitalisoituvan yhteiskunnan turvallisuus vaatii määrätietoista työtä, jota olen valmis jatkamaan.

Pilvi Torsti, valtiosihteeri, kaupunginvaltuutettu

”Olen saanut tehdä töitä Timon – ministeri Harakan – työparina hallituksessa neljä vuotta. Ensin korona nosti terveysturvallisuudesta huolehtimisen kaiken edelle. Sitten sota keskellä Eurooppaa vaati kyberturvallisuuden vahvistamista. Kriisitilanteissa on korostunut Timon kyky nopeaan analyysiin ja tarvittavien päätösten läpivientiin Suomessa ja kansainvälisessä ympäristössä.”

Tieto

Toimittajana olen tiedon ammattilainen. Yli 30-vuotisella urallani lehdistössä ja Yleisradiossa olen kaivanut esiin tutkivaa ja haastavaa tietoa. Myös päättäjänä perustan linjaukseni tietoon, vaikka se ei kaikkia miellyttäisi. Tiedon voimalla Suomi on noussut kansakuntien eturiviin. Osaamiseen ja omaan kulttuuriin on yhä panostettava kaikin voimin. 

Digitalisaatioministerinä raivaan maailmalla tilaa suomalaiselle kärkiteknologialle niin tietoverkkojen, kvanttitietokoneiden kuin vaikkapa satelliittiosaamisen alalla. Olemme sitoutuneet merkittäviin panostuksiin tutkimuksessa ja tuotekehittelyssä. Olen ensimmäinen ministeri, joka on valittu 100 it-vaikuttajan listalle, kahtena vuonna peräkkäin.

Rosa Meriläinen, pääsihteeri, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA

“Poliitikkona pidän Timossa erityisesti siitä, että hän on tulevaisuusorientoitunut ja tuottaa näkemyksiä laajoista kokonaisuuksista. Sitä kai sanotaan visionäärisyydeksi. Ihmisenä Timosta tulee mieleen hymy, joka ulottuu aina silmiin asti.”

Tulevaisuus

Päättäjänä olen alusta alkaen edistänyt ilmastonsuojelua. Rohkea tavoitteemme hiilineutraaliudesta 2035 on tarjonnut yrityksille luotettavan pohjan tehdä vuonna 2022 ennätykselliset miljardi-investoinnit uusiutuvaan energiaan ja uusiutuvaan tuotantoon Suomessa. 

Ilmastoteollisuus auttaa maailmaa ratkaisemaan kohtalokkaan ongelman. Samalla Suomeen saadaan hyviä työpaikkoja, jotka tarjoavat puhtaampia, päästöttömämpiä, säästävämpiä, tehokkaampia ja eettisempiä vaihtoehtoja, niin ruuan kuin vaikka akkujen tuotannossa.  

Kun parannetaan maailmaa, parannetaan Suomea. Yhteisvoimin.

Mari Pantsar, vanhempi neuvonantaja, Sitra

”Timo ymmärtää ekologisen kestävyyskriisin vakavuuden hyvin ja hän on ministeriaikanaan edistänyt liikenteen ja digitalisaation ilmastotoimia voimallisesti. On ollut ilo tehdä yhteistyötä usean vuoden ajan. Enemmän kuin koskaan, Suomi tarvitsee tulevina vuosina Timon kaltaisia päättäjiä.”