Talous

On tulevaisuusinvestointien aika

SDP:n ryhmäpuheesta 17.12.2018 vuoden 2019 budjetin käsittelyssä
Valtiovarainvaliokunnan vastaava, kansanedustaja Timo Harakka

Arvoisa puhemies!
Talouskasvu hidastuu jo nyt, ilmenee valtiovarainministeriön tiedoista. Huippu oli 2017. Siksi huoli nousee esiin. Hetken meni hyvin, entä huomenna?
Miten tulevaisuuden haasteisiin on varauduttu? Vastaus on tyly: ei mitenkään. Tiedetään, että seuraavina vuosikymmeninä työvoima supistuu ja hoivatarve kasvaa.
Sipilän hallitus lupasi poistaa 10 miljardin euron kestävyysvajeen, 8 miljardia jäi huonoksi perinnöksi. Suomi ei tullut kuntoon. Eläkeläisiltä leikkaamalla se ei onnistunut, koulutuksesta leikkaamalla se ei onnistunut, innovaatioista leikkaamalla se ei onnistunut.
Juuri nyt, kun talouskasvu on hiipumassa, on pakko tehdä uudistuksia. Nyt on aika esittää ohjelma 2020-luvulle, turvallinen tulevaisuuslinja.

Arvoisa puhemies!
Tulevaisuuspuolue SDP on esittänyt seuraavan hallituksen työlistalle viisi uudistusta ja viisi investointia. Meillä kaikilla on yhteinen tavoite, että työllisyysasteen on nopeasti saavutettava 75 prosentin taso ja ylitettävä se. Mutta meillä on myös keinot ja selvä ohjelma, miten kasvu ja työllisyys turvataan myös vaikeammissa oloissa, tuulisemmassa tulevaisuudessa.
Mitkä ne viisi uudistusta ovat tavallisen suomalaisen perheen kannalta?
Ensin tarvitaan perhevapaiden uudistus, suuri tasa-arvoteko, johon Sipilän hallitus ei pystynyt. Naisten asema työelämässä vahvistuu, naisten palkat on saatava ylös ja aikanaan myös eläkkeet. Samalla saamme myös lisää naisjohtajia suomalaisiin yrityksiin.
Perheen lapsille on tarjottava maailman paras varhaiskasvatus, joka on asteittain maksuton kaikille. Sipilän hallitus rajoitti varhaiskasvatusta juuri niiltä lapsilta, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat. Me emme hyväksy lasten luokkajakoa.
Kolmas uudistus on oppivelvollisuuden laajentaminen aidosti maksuttoman toisen asteen avulla. Tällä hetkellä 60 000 nuorta on syrjäytymisen vaarassa – siihen meillä ei ole varaa taloudellisesti, eikä ennen kaikkea inhimillisesti.
Neljänneksi tarvitsemme sosiaaliturvan uudistamisen, ja siihen meillä on ollut pitkään selvä visio, yleisturva. Viidenneksi esitämme pieni- ja keskituloisia suosivan verouudistuksen.
Työllisyysasteen nosto vaatii voimakasta panostusta kaikkein vaikeimmin työllistyviin. Työttömien kepityksen sijaan tarvitaan kannusteita, joilla pienipalkkainen työ kannattaa ottaa vastaan. Siksi esitämme työtulotukea.
Seuraavan hallituksen täytyy noudattaa hyvän verotuksen periaatteita. Tiivis veropohja mahdollistaa matalat verokannat. Lopetetaan ulkomaisten rahastojen osinkojen nollaverotus.

Arvoisa puhemies!
Suomi tarvitsee investointeja tulevaisuuteen juuri nyt, kun kasvu on vaarassa. Hetken meni hyvin, entä huomenna?
Investointi ei ole sama asia kuin menolisäys. Investointi tehdään sillä perusteella, että se maksaa itsensä takaisin ja tuottaa tuloa. Viisaat ja rohkeat investoinnit ovat yhteiskunnan elinvoimalle yhtä välttämättömiä kuin yrityksille.
Sosiaalidemokraatit haluavat investoida koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Tiede on ansainnut kunnianpalautuksen.
Kun työ ei kohtaa tekijää, ne on tuotava konkreettisesti toistensa luo. On panostettava työssäkäynnin infraan, raiteisiin ja asuntoihin, jotka luovat työtä ja tuovat tekijät työhön. Emme vahvista vain keskuskaupunkeja vaan kasvualueita kaikkialla Suomessa, joissa jokaisessa on oma ja ominainen elinvoimansa.
Investoinnit lujittavat luottamusta, ja tätä tulevaisuudenuskoa SDP haluaa vahvistaa. Kun Suomi on rohkeimmillaan, Suomi on parhaimmillaan.

Arvoisa puhemies!
Ilmastonmuutos ei ole enää mikään ympäristöasia, vaan se kuuluu talouspolitiikan ytimeen. On vielä hetki aikaa, entä huomenna?
Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä 1,5 asteeseen. Siltä osin, kuin siihen päästään taloudellisin keinoin, muutos on pantava heti liikkeelle.
Tuotannon, kuluttamisen, yhdessäolon ja liikkumisen muodot muuttuvat, ja suomalaiset hyötyvät siitä, että olemme muutoksen etujoukoissa. Puhdas ja uusiutuva tuotanto ja kiertotalous ovat 20-luvun menestyviä elinkeinojamme, joiden vientikysyntä on valtava.
Hiilineutraali Suomi ei siis ole mikään ankea ja pimeä luola, vaan tulevaisuuteen uskova, valoisa maisema.
Seuraavat sukupolvet eivät halua perinnökseen 400 tv-kanavaa, eivätkä he halua 40 gigaa laajakaistaa. Jälkeemme tulevat tahtovat vain neljä — he tahtovat neljä vuodenaikaa.

Lopuksi, arvoisa puhemies:
Suurin osa suomalaisista ei edes huomannut talouskasvua.
Sipilän hallituksen vuoden 2019 budjetissa leikkaukset jatkuvat, leikkaukset eläkeläisiltä, työttömiltä, opiskelijoilta, vähävaraisilta perheiltä ja vähävaraisten perheiden lapsilta — muuttumattomina ja yhtä säälimättöminä kuin tänä vuonna, kuin viime vuonna, kuin toissa vuonna.
Aluksi heiltä leikattiin huonon taloustilanteen takia ja lopuksi heiltä leikataan hyvästä taloustilanteesta huolimatta.
Seuraavan hallituksen on lopetettava köyhdyttäminen. Kasvu ei ole itseisarvo, vaan vastuulliset päättäjät pitävät huolen, että kasvu kuuluu kaikille.
Eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, vähävaraiset perheet ja vähävaraisten perheiden lapset — heillä on mennyt huonosti, vaan entä huomenna?
Me pystymme parempaan.