Luku 17

< LUKU 16 | JOHDANTO >

17. Liittoon

276 EU-komission MIP-asiakirja 2014: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/amr2014_en.pdf

277 Komissio arvosteli Saksaa: EurActiv 13.11. 2013 http://www.euractiv.com/euro-finance/germany-commision-scrutiny-curre-news-531668

279 Talouselämän pääkirjoitus 43/13, 29.11. 2013

280 Irlannin ja Kreikan talouksien vertailu on peräisin CIA The World Factbookista. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ei.html

281 Tuomas Malinen ja Tero Kuusi: “Miksi euroalue on ongelmissa?”, Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2013, ss. 512-527 https://www.dropbox.com/s/mevtcgfxel1o64p/KAK4_2013_malinen_kuusi.pdf

  • kts. myös ss. 136–140

282 Komission esitys (”Vihreä kirja”) eurobondeista julkaistiin 23.11. 2011. Anteeksi, eiväthän ne olekaan eurobondeja, vaan vakausbondeja (stability bonds), kuten Yhdysvalloista matkittuun PR-propagandatyyliin kuuluu.  http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2011-11-23-green-paper-stability-bonds_en.htm

285 Basel III –sopimuksessa huojennettuja pankkien pääomavaatimuksia kritisoi mm. The Economist pääkirjoituksessaan ”A Worrying Wobble” (18. 1. 2014) http://www.economist.com/news/leaders/21594256-bank-regulators-should-not-have-weakened-rules-limit-leverage-worrying-wobble?zid=307&ah=5e80419d1bc9821ebe173f4f0f060a07

286 ”Saksalaisesta rahaliitosta” kannattaa lukea Lauri Holapan kärjekäs blogiteksti marraskuulta 2013. http://rahajatalous.wordpress.com/2013/11/06/saksa-putsaa-poydan/

291 Kirjoittajan suomennos Edmund Burken puheesta, jota on lainattu F.R. Ankersmitin teokseen Political Representation, (2002), s. 112.

  • Ankersmitin teemat edustuksellisesta politiikasta kuultavat kirjan kohdissa, joissa poliitikkojen neuvottelu- ja ratkaisukykyihin suhtaudutaan luottavasti tai kiittävästi.

293 Politiikkaa ja markkinoita määräävät erilaiset toimintalogiikat, kuten Albert O. Hirschman esitti teoksessaan  Exit, Voice, and Loyalty (1970). Hirschman oli omaperäinen poliittinen taloustieteilijä, joka on jäänyt suotta katveeseen – ainakin Suomessa, jossa talouden ”asiantuntijaksi” kelpaavat vain ekonomisteiksi koulutetut. Samalla logiikalla ulko- ja turvallisuuspolitiikan johto olisi syytä siirtää amatööripresidentiltä asiansa tunteville sotilaille.

< LUKU 16 | JOHDANTO >