Luku 11

< LUKU 10 | LUKU 12 >

11. Luottamuskeiju

183 International Monetay Fund, World Economic Outlook, October, 2010 (ss. 93-). http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/pdf/text.pdf

185 ”Alesina julisti heti kesän jälkeen 2010”: http://mercatus.org/sites/default/files/publication/Fiscal%20Adjustments.%20What%20Do..Corrected%20Table.Alesina.pdf

186 Kumulatiivinen kasvu 2011-2013 Euro17-alueella ja Yhdysvalloissa (tarkentunut 6,1 prosenttiin) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00115&plugin=1

  • Euroalue on menettänyt kansantuotetta 545 miljardia euroa Yhdysvaltoihin verrattuna. Yhdysvaltain ostovoimakorjattu kansantuote kasvoi 2011-2013 lähes 1000 miljardia euroa, kun se kasvoi samaan aikaan EU-17-alueella noin 172 miljardia euroa. Talouksien kokoero huomioiden voidaan laskea se erotus, joka jäi toteutuneen kasvun ja US-tahtisen kasvun väliin eli menetetty kasvupotentiaali:
    EURPPPGDP13 – [(USPPPGDP13/ USPPPGDP11)*EURPPPGDP11] = -546 435,27 miljoonaa euroa
  •  Ostovoimakorjaus on huomioitava tilanteessa, jossa vertaillaan kahta politiikkaa, joiden inflaatiovaikutukset ovat erilaiset. Markkinahintainen vertailu koituisi paljon selvemmin Yhdysvaltain eduksi. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00001&language=en

188: ”IMF:n tutkimus osoittautui sekin osin ongelmalliseksi”.

  • Roberto Perotti: ”The Austerity Myth– Gain Without Pain?” NBER (National Bureau of Economic ResearchWorking Paper 17571,Nov. 2011. Perotti osoitti, että IMF:n valitseman päätösperäisen tarkastelun ongelma puolestaan oli, että se ei aina seurannut päätösten toimeenpanoa – esimerkiksi Suomen osalta 1993, josta on puhe s. 193http://www.igier.unibocconi.it/files/w17571(1).pdf

188: Excel error: virheet tuntuvat vain kasautuvan. Reinhart & Rogoffin tutkimuksen kyseenalaisti Thomas Herndon, ei Michael, kuten tekstissä jostain syystä lukee. Kirjailijan ajatus on varmaan karannut Pieneen taloon preerialla ja tv-sarjan näyttelijään Michael Landoniin.

189: Komission talous- ja rahoitusosaston artikkeli – Marco Buti: ”Beyond the austerity myth”http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_briefs/2013/pdf/eb20_en.pdf

 191 Markkinavoimien reaktiot Iiro Viinasen road show –esitykseen keräsi Timo Harakka reportaasiin ”Järjestelmä”, Image (elokuu 1995), myös teoksessa Viemärirotta (Otava, 1998) ss. 41-59.

< LUKU 10 | LUKU 12 >