TULEVAISUUSPUOLUE TIMO HARAKAN JOHDOLLA

Sosialidemokraatit astuvat uuteen aikaan. Ensi vaaleissa SDP vakuuttaa kansalaiset siitä, että juuri sosialidemokraattien johdolla Suomi siirtyy turvallisesti tulevaisuuteen.

SDP on uudistanut Suomea yli 100 vuotta – vastuullisesti ja kaikkien suomalaisten hyväksi. Menneitten polvien työtä kunnioitetaan parhaiten jatkamalla uudistustyötä samalla asenteella, uudessa ajassa.

Maailmantalouden markkinavoimat pyrkivät lisäämään eriarvoisuutta ja keskittämään varallisuutta. Suomen menestys perustuu kuitenkin siihen, että aivan jokainen saa tasavertaiset mahdollisuudet, kaikki otetaan mukaan, heikompia autetaan.

Tässä ajassa SDP:n historiallinen velvollisuus on taistella väkivaltaa ja kansalliskiihkoa vastaan, sortoa ja syrjintää vastaan – Suomessa, Euroopassa, maailmassa. Meidän on tarjottava osallisuutta, työtä, toivoa ja tulevaisuutta.

Sosialidemokraatit ovat toivon liike, joka kokoaa ihmiset yhteistyöhön, sovinnon ja keskinäisen kunnioituksen merkeissä. Se on vahvuutemme menneisyydessä, se on myös tulevaisuuspuolueen voima.

SEITSEMÄN TEEMAA

Työn ja tasa-arvon tulevaisuus

  • Oppimismiljardi: seuraava hallitus sitoutuu investoimaan miljardi euroa koulutukseen ja osaamiseen. Sijoitukset varhaiskasvatukseen, peruskouluun, ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluihin takaavat jokaiselle varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta mahdollisuuksien tasa-arvon. Tutkimuksen ja tuotekehityksen panostukset huolehtivat oppimiskilpailukyvystä, työn tuottavuuden kasvusta sekä entistä arvokkaammista tuotteista ja palveluista.
  • Osaaminen ja osallisuus: nuoret on pidettävä kyydissä mukana. Seuraava hallitus toteuttaa uuden nuorisotakuun, joka taistelee syrjäyttämistä vastaan. Myös oppivelvollisuutta on syytä pidentää, toisen asteen koulutuksen saatavuutta lisätä.

Talouden tulevaisuus

  • Uuden teollistamisen ohjelma: seuraava hallitus sijoittaa kiertotalouteen, puhtaaseen ja puhdistavaan teknologiaan. Uusiutuva tuotanto ja uusiutuva energia tuovat myös 100 000 työpaikkaa.
  • Fiksu valtio rohkaisee yrittäjiä. Pieniä yrityksiä kannustetaan kasvamaan ja keskikokoisia maailmalle.
  • Hyvinvointiyhteiskunta rikastuttaa: Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kohtuulliset tuloerot ja hyvät julkiset palvelut ovat tärkeitä menestystekijöitä globaalissa kilpailussa

Yhteinen tulevaisuus

  • Sosiaaliturvan uudistus: selkeä ja yksinkertainen yleisturva on hyvinvointiyhteiskunnan seuraava suuri uudistus. Jokaisen kansalaisen on saatava turvaa jokaiseen elämänvaiheeseen, omasta aktiivisuudesta palkitaan aina, yrittäjyyden kynnystä madalletaan parantamalla yrittäjien perusturvaa.
  • Kunnioituksen Suomi: seuraava hallitus eroaa voimakkaimmin tämänhetkisestä hallituksesta siinä, että se luo yhteisyyden tunnelmaa eikä lietso väkivallan, kahtiajaon ja eriarvoistamisen ilmapiiriä. Jokainen maahanmuuttaja on tervetullut työhön, opiskelemaan tai perustamaan perheen Suomeen. Vähemmistöjen oikeuksia vahvistetaan, kansalaisten vapauksia varjellaan.