SDP:n Harakka vaatii turvaa osuuskuntien kautta työskenteleville

SDP:n kansanedustaja Timo Harakka vaatii hallitukselta toimia osuuskuntien kautta työskentelevien työttömyysturvan takaamiseksi. Harakka jätti asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle tänään.

− Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta on tehnyt toukokuussa päätöksen, jossa osuuskunnan kautta työskentelevää osuuskunnan jäsentä ei ole katsottu työsuhteiseksi työntekijäksi. Päätöksen kohteena olevalta työntekijältä peritään päätöksen seurauksena maksetut työttömyysturvaetuudet takaisin kahdeksalta kuukaudelta. Mikäli ratkaisu jää tällaisenaan voimaan myöhemmin vakuutusoikeudessa, tulee se käytännössä muuttamaan työttömyysturvan soveltamiskäytäntöä työosuuskuntien kohdalla, Harakka toteaa.

Harakka muistuttaa, että tällöin työttömyysturvan takaisinperintä voi kohdistua jopa satoihin työntekijöihin, jotka ovat toimineet voimassa olevan lain sekä kassoilta ja työvoimaviranomaisilta saamiensa ohjeiden mukaan. Lisäksi kun osuuskuntien kautta työskentelevät menettävät oikeutensa kuulua työttömyyskassaan, he menettävät myös kaikki kassoihin vuosien varrella maksamansa jäsenmaksut. 

− Osuuskuntien kautta työskentelevien asema kaipaa pikaisesti lainsäädännön selventämistä. On määriteltävä täsmälliset ehdot, jotka osuuskunnan toimeksi ja nimiin toimivan henkilön työsuhteen on täytettävä, jotta oikeus etuuksiin ja eläkkeisiin säilyy. Tilanne on kestämätön ja siihen tulee saada muutos, Harakka jatkaa.

 Harakka kysyi jo aikaisemmin joulukuussa kirjallisella kysymyksellä hallitukselta itsensä työllistäjien asemasta. Lainsäädäntö ja sen soveltaminen on kauttaaltaan heidän kohdallaan epäselvää, mikä on johtanut mielivaltaan työttömyysturvaa koskevissa ratkaisuissa. Tämä on omiaan lannistamaan itsensä työllistäneen haluja hankkia oma-aloitteisesti toimeentuloa.