Miksi viittomakielilakia ei viitottu eduskunnassa?

Eduskunta hyväksyi eilen ensimmäisessä käsittelyssä viittomakielilain sisällön. Lain tarkoitus on vahvistaa kuurojen oikeutta omaan kieleensä. Viranomaisten on edistettävä viittomakielen käyttöä ja palveluiden käyttöä.

Suomen kuuroille ja kuurosokeille sekä ihmisoikeuksien edistäjille viittomakielilaki on ollut äärimmäisen tärkeä. Se tunnustaa käytännössä viittomakielen äidinkieleksi, jonka käyttöön viittomakielisillä on oikeus kaikissa tilanteissa.

Tiedän, että viittomakieli on tärkeä osa identiteettiä, koska se on myös minun äidinkieleni.

Siksi olikin häpeällistä, että eduskuntakäsittelyä ei verkkolähetyksessä viitottu heille, joiden elämää laki koskee. Onkohan liikaa pyytää, että kun laki hyväksytään toisessa käsittelyssä loppuviikolla, kuurot ympäri Suomen pystyvät itse seuraamaan historiallista hetkeä?

Uskon, että kyseessä on ajattelemattomuus, eikä eduskunta ole halunnut osoittaa halveksuntaa kuuroille ja heidän oikeuksilleen. Kömmähdys vain osoittaa, kuinka kipeään tarpeeseen viittomakielisten asemaa kohentava laki tulee