Miksi Uusimaa?

Uusimaa johtaa Suomea. Metropolin alueella ja sen lähipiirissä luodaan Suomen kansantuotteesta lähes 40 prosenttia. Vaikka ennen kaikkea palvelualojen työllisyys on heikentynyt huolestuttavasti, lähivuodet voivat tuoda valoa. Melkein kaikki Suomeen seuraavien 15 vuoden aikana ennustetut työpaikat luodaan Uudellemaalle – yli 20 000 uutta työpaikkaa joka vuosi.

Jotta Uusimaa voi kantaa vastuunsa koko Suomen hyvinvoinnista, on huolehdittava Uudenmaan hyvinvoinnista. Seuraavina vuosina se edellyttää kolmea asiaa.

 Lisää työtä + lisää asuntoja + lisää joukkoliikennettä = lisää hyvinvointia Uudellemaalle.

1)   Uudenmaan joukkoliikenteeseen ja pääkaupungin syöttöliikenteeseen on panostettava. Yli 100 000 ihmistä käy päivittäin Helsingissä töissä, heistä 2/3 Uudeltamaalta. On käsittämätöntä, että Uudenmaan ehdokkaista jotkut haluavat heikentää Helsingin joukkoliikennettä.
Lahden oikorata on jo osoittanut myönteiset vaikutuksensa arjen sujuvuuteen ja asumiseen itäisellä Keski-Uudellamaalla ja koillisessa. Pasila-Riihimäki-kasvukäytävää on vahvistettava, jotta nopeamman radan myötä läntinen Keski-Uusimaa ja Hyvinkää, jopa Nurmijärvi, yhdistyvät entistä saumattomammin metropoliin ja toisiin Uudenmaan keskuksiin.
Silloin, kun edes entistä helpompi liityntä junaan ei auta, sähköauto sopii työmatkoihin kuin nakutettu. Melun ja päästöjen vähentäminen on itseisarvo, mutta helpottaa myös asuntojen kaavoitusta asemien ja teiden varteen.

2)   Metropolialueen asuntotuotantoa on lisättävä. Metropoli muodostuu aluekeskuksista, joiden elinvoima on ekologisessa, tiiviissä kaupunkimaisuudessa. Täydennysrakentamisen turhat laki- ja lupaesteet on purettava nopeasti. Valitusoikeutta voidaan tiukentaa ympäristönsuojelua ja rakentamisen laatua vaarantamatta.

3)   Uudellamaalla pitäisi vallita kaiken järjen mukaan täystyöllisyys. Työvoiman ja työpaikkojen kohtaamisen ongelma on suurin Uudellamaalla, jolla on edessään väestön vanhenemisesta johtuva työvoimapula juuri heikoimman työllisyyden alueella.

Erityisesti nuoria on pystyttävä työllistämään nykyistä tehokkaammin. Länsi-Uudellamaalla tilanne vaatii erityistoimia. Samaan aikaan Uudellemaalle on syytä houkutella osaajien maahanmuuttoa.