Kotitalousvähennys myös pienituloisille

Aamun Hesarissa Kiinteistöliiton toiminnanjohtaja Mika Heikkilä nosti esiin epäkohdan siitä, että asunto-osakeyhtiöissä asuvat eivät voi saada kotitalousvähennystä yhtiön tekemiin remontteihin. Omakotitaloissa asuvat voivat yleensä tehdä vähennyksen samoista remonteista.

Ongelma on todellinen. Heikkinen nosti esiin, että se lykkää pahimmillaan rakennusten tarpeellisia korjauksia. Siksi SDP käynnistäisi ensi vaalikaudella valmistelun, jolla kotitalousvähennys ulotettaisiin nykyistä laajemmin kerrostalo- ja rivitaloasukkaille. Ehdotus on sisältynyt myös SDP:n vaihtoehtobudjetteihin (s. 24), joissa on muitakin parannuksia kotitalousvähennykseen.

Sitä on syytä kehittää muutenkin oikeudenmukaisemmaksi. On tutkittava, voisiko se huomioida nykyistä paremmin yksinasujat ja pienituloiset. Työ tehdään aina kotitaloudessa. Kuitenkin kaksi tulonsaajaa voi sekä jakaa kustannukset, että saada kaksinkertaisen vähennyksen, toisin kuin yhden tulonsaajan talous. Yksinasuvia ja yksinhuoltajia on Suomessa yli 1,2 miljoonaa.

Demarit poistaisivat myös kotitalousvähennyksen sadan euron omavastuun. Pienituloisenkin ihmisen kannattaisi teettää vaikka vain yksi siivous kodissaan, kun kotitalousvähennys laajennettaisiin kaikkein pienituloisimmille kotitaloustueksi. Samalla vanhusten hoivapalvelujen kotitalousvähennystä voisi korottaa.

Korotettua kotitalousvähennystä voitaisiin soveltaa myös energiaremontteihin ja kiertotalouspalveluihin. Näin sillä kannustettaisiin ilmastotekoihin. Tämä on osa SDP:n ajattelua, jossa verotukia tulee käyttää vain, kun niillä voidaan uudistaa taloutta kestävämmäksi. Silloin kotitalousvähennys olisi nykyistä enemmän kiertotalousvähennys.