Kohti eurooppalaista verorakennetta

Eduskuntapuheesta 25.10. käsiteltäessä eduskuntaryhmien vaihtoehtobudjetteja

Arvoisa puhemies!

Puhun ensin vahingollisen verosuunnittelun torjumisesta ja sitten vastuullisesta verotuksesta.

Vaihtoehtobudjettimme vaikeuttaa verosuunnittelua kahdella tavalla, jotka toisivat valtiolle verotuloja noin 175 miljoonaa euroa. Ensinnäkin kapitalisaatiosopimusten veroetu poistetaan Ruotsin mallin mukaisesti. Tämä varmaan sopii myös pääministerille.

Toisekseen esitämme, että ulkomaille perustettujen kiinteistösijoitusyhtiöiden miljardien eurojen veroetu poistetaan. Se on valtava porsaanreikä. Esityksemme on täsmälleen sama, jota keskusta vaati kolme vuotta sitten vahingollisen verosuunnittelun torjumiseksi, mutta juuri tänään, arvoisa keskusta, te äänestitte tätä lausumaa vastaan.

Paljon on puhuttu siitä, että perussuomalaiset ovat kääntäneet takkinsa ja liivitkin, kun pieneltä ihmiseltä leikataan vähistäkin tuloista. Samoin kokoomus petti vaalilupauksensa, jonka mukaan eläkeläisiä ei veroteta kireämmin kuin palkansaajia. Mutta keskustan takinkääntö liittyy siihen, miten kiinnostunut se enää on estämään verovälttelyä ja aggressiivista verosuunnittelua. Näin keskusta on unohtanut täysin veroparatiisien vastaisen taistelun, josta puheenjohtaja Juha Sipilä löi rumpua vielä kolme vuotta sitten. Lainaus: ”Veroparatiisien hyväksyminen osoittaa huonoa harkintaa, itsekkyyttä, lyhytnäköisyyttä ja yhteiskuntavastuun välttelyä.”

”Hallitus on kuitenkin nyt veroparatiisien puolella suomalaisia vastaan, suomalaista työntekijää ja suomalaista rehtiä yrittäjää vastaan”

Viime vuoden varjobudjetissaan keskusta rahoitti kaikki hyvät hankkeensa pelkästään veroparatiiseja vastustamalla. Peräti 600 miljoonaa euroa piti saada toimenpiteistä, joista osan Verohallitus oli jo paljon aikaisemmin todennut kyllä mahdottomiksi. Mutta nyt keskusta on vallassa, eli nyt on loistava tilaisuus säätää lakeja ja kerätä ne 600 miljoonaa euroa.

Mutta mitä hallitus on tuonut eduskuntaan?

Omistuksia piilottavan hallintarekisterilain ja veronkiertäjien armahduslain. Miljonäärien eliitin etuja varten räätälöityjä lakeja. Näin on kellossa muuttunut ääni yhdessä ainoassa vuodessa. ”Veroparatiisit ovat hyvinvointivaltion suurin uhka”, sanoi Juha Sipilä kolme vuotta sitten. Se pitää paikkansa. Hallitus on kuitenkin nyt veroparatiisien puolella suomalaisia vastaan, suomalaista työntekijää ja suomalaista rehtiä yrittäjää vastaan.

Arvoisa puhemies!

Pari sanaa vielä vastuullisesta verotuksesta. On aivan ihmeellistä, miten tämä hallitus välttelee veroja. En tarkoita yksittäisiä ministereitä, jotka välttelevät veroja, vaan sitä, että hallitus ei huolehdi julkisen talouden rahoituksesta laajapohjaisella ja kohtuullisella verotuksella. Verotaakkaa voi jakaa tasaisemmin ja laajemmalle ilman, että kokonaisveroaste nousee.

Meidän vaihtoehdossamme veropohja on laajempi, mutta veroaste ei nouse. Kyse on vain siitä, keneltä veroja kerätään. Me kevennämme työn ja eläkkeiden verotusta. Vastaavasti omistamista verotetaan enemmän, mutta äärimmäisen maltillisesti.

”Olen ollut itsekin pienyrittäjänä aina 80-luvun puolivälistä alkaen. On turha tulla sanomaan, että yrittäminen käy täysin kannattamattomaksi, jos verottoman osingon sijasta siitä maksaa 2 prosenttia veroa”

Suomen verotus on jäänyt jälkeen eurooppalaisesta verorakenteesta. Eurostatin tilastojen mukaan Suomi verottaa muita EU-maita kireämmin työtä ja kulutusta ja omistamista huomattavasti keveämmin, melkein puolet keveämmin kuin EU-maissa keskimäärin. Se on suuri ero.

Tilastokeskuksen tutkijan laskelmien mukaan Suomi voisi verottaa omistusta peräti 5,5 miljardia enemmän kuin nyt ja silti olisimme vasta EU:n keskiarvossa. Ei kireämmin eikä keveämmin, vaan vain keskiarvossa. Meidän vaihtoehtomme on vain pieni askel kohti eurooppalaista verorakennetta. Muualla Euroopassa on ymmärretty, että työ ja tuotanto on tärkeää ja hyödyllistä ja sitä pitää verottaa keveästi ja vastaavasti koko kansantaloudelle on eduksi, jos liikkumaton pääoma saadaan verotuksenkin keinoin liikkeelle investoinneiksi. Ja investointien puute on Suomen suurin ongelma.

Olen ollut itsekin pienyrittäjänä aina 80-luvun puolivälistä alkaen. On turha tulla sanomaan, että yrittäminen käy täysin kannattamattomaksi, jos verottoman osingon sijasta siitä maksaa 2 prosenttia veroa. Kyllä Saksassa, Britanniassa, Hollannissa ja muualla Länsi-Euroopassa yrittäminen on kunniassaan ja markkinatalous vahva, vaikka omistajan täytyy maksaa veroja enemmän kuin Suomessa. Kysymys on tärkeysjärjestyksestä, kysymys on tahdosta, kysymys on arvovalinnoista. Vastuullinen verotus on vaihtoehto koulutusleikkauksille. On valittava, kumpaa suositaan: osaamista vai omistamista. Vastuullinen verotus on vaihtoehto työllisyysrahojen leikkauksille. Kumpaa suositaan: osallistumista tai omistamista? Se on arvovalinta.