Kiitos äänestäjille, tulevaisuus alkaa nyt

Monet kiitokset 5478 äänestäjälle Uudellamaalla, jotka valitsitte minut edustajaksenne. Tahdon palvella parhaan kykyni mukaan.

SDP:n kokonaistulos oli niin heikko, että hallitusvastuu näyttää epätodennäköiseltä. Vaalituloksessa näkyy jyrkentyvä arvokuilu: kaksi suurinta puoluetta vetoaa arvokonservatiiveihin, mutta suurin voittaja, vihreät, edustaa vastakkaista maailmankatsomusta. Sosialidemokraattien on syytä osallistua hallitusneuvotteluihin vakavasti ja pyrkiä jättämään yhteisvastuun jälkiä hallitusohjelmaan, vaikka ei olisi sitä itse toteuttamassa.

Lohdullista kyllä, 34-jäsenisessä eduskuntaryhmässämme on paljon tuoretta, nuorta energiaa. Tässä tilanteessa puolueen on uusiuduttava. Tähtäintä ei pidä asettaa seuraaviin vaaleihin, eikä sitä seuraaviin, vaan 10 vuoden päähän. Uusiutuvan SDP:n on kyettävä luomaan uskottava linja, jolla se tarjoutuu johtamaan Suomen 2030-luvulle.

Rakennamme kestäviin arvoihimme – tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen – ja parhaisiin perinteisiimme hyvinvoinnin ja huolenpidon yhteiskunnassa. Meidän on luotava uuden kasvun ja uuden työn näköala, ja oltava myös yrittäjien ja pätkätyöläisten liike, innovaatioiden ja ilmastonsuojelun asialla. Meidän on osoitettava aidosti kestävän menestyksen tie, joka on vaihtoehto jatkuvia finanssikriisejä tuottavalle tuhokapitalismille.

Olen edustajananne käytettävissä päivän taisteluihin ja pieniinkin arkisiin parannuksiin. Mutta ennen muuta haluan rakentaa yhteistyössä kaikkien edistyksellisten kanssa Suomen punavihreää tulevaisuusliikettä.