Itsensä työllistäminen ei ole uhattuna

Lukuisat taiteilijaystäväni ja freelancerit ovat hädissään. Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto kirjoittaa blogissaan, että hallituksen esitys (94/2015) ”heikentää huomattavasti itsensä työllistäjien toimeentulon edellytyksiä ja uhkaa jättää freelancereina toimivat työttömyysturvan ulkopuolelle.”
Vastaus on lyhyt. Ei heikennä, ei uhkaa.
Hallitusta tuskin kiinnostaa yksinyrittäjien sosiaaliturva. Se on tuonut eduskuntaan teknisen muutoksen, jossa hävitetään jossakin laissa käytetty, jossakin laissa tuntematon käsite ”omalla työllä työllistyvä”. Kaikista, jotka eivät ole työssä, tulee yrittäjiä.
Nykyisinkin oikeus työntekijän työttömyysturvaan riippuu siitä, onko ”omalla työllä työllistyminen” sivutoimista vai päätoimista. Jos se on sivutoimista, työttömyysturvaan on oikeus. Jos se on päätoimista, työttömyyttä varten täytyy hankkia muu vakuutus.
Sama pätee myös yrittäjyyteen.
Pulmana on ollut, että yritystoiminta pitää lopettaa, jos aikoo hakeutua työttömäksi työnhakijaksi. Jatkossa sitä ei välttämättä edellytetä (jos henkilö osallistuu itse toimeksiantoihin, jos toimeksiantajat ovat ”harvalukuisia” ja kiinteää toimipaikkaa ei ole).
Sivutoiminen yrittäjä on palkansaajaan verrattava yrittäjä.
Outi teki vastalauseen sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön, jota käsitellään eduskunnan istunnossa. Käyn läpi lyhyesti kaikki esiin nostetut epäkohdat.
1. Puutteellinen lausuntokierros
Taiteilijajärjestöille ja monille asianosaisille lakiesitys tuli täytenä yllätyksenä, eikä niitä kuultu lain valmistelussa. Hutera lainvalmistelu on tullut hallitukselle tavaksi. Vaikka toiminta on tyhmää ja törkeää, se ei vielä itsessään tarkoita, että laki heikentää itsensä työllistäjien asemaa.
2. Pää- ja sivutoimisen yrittäjyyden puutteellinen määrittely
Lakiesitys ei pyri määrittelemään mikä on päätoimista ja mikä sivutoimista yrittäjyyttä. Voi olla, että jos se määritellään laissa, lopputulos on jäykkä ja huono. Mutta mitään muutosta huonompaankaan ei ole nyt tehty.
3. TE-hallinnon soveltamat työttömyysturvan myöntämisen ohjeistukset
Paikallisella TE-toimistolla on paljon valtaa itsensä työllistäjän työttömyysturvan määrittelyssä. Liian monet ratkaisut ovat olleet satunnaisia ja epäreiluja. Laki ei sinänsä muuta tilannetta, mutta valiokunta onkin tehnyt lausuman, joka velvoittaa TE-toimistoja toimimaan oikeuden- ja yhdenmukaisesti.
4. Puutteellinen analyysi työelämän muutoksesta
Epäilemättä tämä kritiikki pitää paikkansa. Mutta seuraus ei ole, että esitys ”heikentää huomattavasti itsensä työllistäjien toimeentulon edellytyksiä ja uhkaa jättää freelancereina toimivat työttömyysturvan ulkopuolelle”.
*
On ehdottoman tärkeää, että itsensä työllistäjien sosiaaliturvaa pidetään esillä ja parannetaan. En usko, että hallitukselta tulee selkeyttäviä ja parantavia lakiesityksiä. Oppositio voi tehdä arvokkaita lakialoitteita, jotka eivät ikävä kyllä johda mihinkään.
Oppositio voi vaikuttaa valiokunnan mietintöön, jolloin siitä tulee päätöksenteon pohja. Tuula Haatainen, Anneli Kiljunen ja Kristiina Salonen saivat aikaan parannuksia, mutta eivät nostaneet asiasta sen suurempaa meteliä. Se on arkista työtä, josta ei tule paljon otsikoita. Mutta ei myöskään tarpeetonta paniikkia ja aiheetonta hätää toimeentulosta.