Harakan aakkoset

Edustaessani kansalaisia päätöksentekijänä pääsen muodostamaan kantojani moninaisiin kysymyksiin A:sta Ö:hön. Eräs kuntavaaliehdokkaan tärkeimpiä vastuutehtäviä on tuoda esiin ajatteluaan äänestäjille vaalikoneiden välityksellä. Olen tähän koonnut vastauksiani eri vaalikoneista, jotta voit helposti tutustua ajatuksiini.

A Autoilun hinta ja päästötavoitteet
Vastuullisena ministerinä tiedän, että toteutuessaan hallituksen ohjelma ei nosta bensan ja dieselin hintaa havaittavasti. Liikenteen ennakoitua nopeampi sähköistyminen sekä synteettisten polttoaineiden kehitys hyödyttää myös polttomoottoriautoja, joita ei olla kieltämässä. Helsinki on Suomessa poikkeus siinä, että omaa autoa tarvitaan vähemmän kuin muualla Suomessa, jossa se usein on ainoa käytännöllinen vaihtoehto. Päästötavoitteet on jo nyt melkein saavutettu.

B Budjetointi (sukupuolitietoinen)
Helsingillä on jo käytössä sukupuolitietoinen budjetointi. On hyvä, että otetaan huomioon taloudellisen toiminnan vaikutukset ympäristöön yleensä ja ilmastonmuutokseen erityisesti, sosiaaliseen yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon. Päättäjille avautuu entistä monipuolisempi tilannekuva päätösten seurauksista. Parhaimmillaan tietopohjainen, tutkimukseen perustuva johtajuus vahvistuu myös Helsingissä.

C Culture
Kulttuuri kuuluu kaikille, ja se on Helsingin tärkeä menestystekijä. Pääkaupungissa on oltava maan ja Pohjoismaiden johtava taiteen tarjonta ja taso. Kaupungin erinomaisten taidelaitosten lisäksi meillä on kansalliset näyttämöt ja orkesterit. Ehkä kaikkein innostavinta on kuitenkin, että Helsinkiin syntyy vapaita ryhmiä, alakulttuuria, kokeilevia ja taiteidenvälisiä hankkeita. Korona-ajan jälleenrakennuksessa kulttuuri- ja tapahtuma-alalla on keskeinen rooli – kuten muutenkin aina stadissa.

D Digitalisaatio ja julkiset hankinnat
Julkisia hankintoja tehdään joka vuosi noin 35 miljardilla eurolla. Veronmaksajien rahojen käytössä tarvitaan näkemystä, osaamista ja johtajuutta. Sekä tarkkaa talousvastuuta. Kaupungin hankintojen on edistettävä Helsingin yrittäjyyttä, työllisyyttä ja ilmastonsuojelua. Kaupungin hankinta voi olla monelle Helsingin aloittelevalle yritykselle tärkeä referenssi, joka avaa portit maailmalle. Digitalouden ja ympäristöalan innovaatiot voivat olla Helsingin valtteja.

E Esteetön kaupunki
Pyöriä + tuoleja = esteetön kaupunki. Liikenne- ja viestintäministerinä huolehdin HSL:n historiallisesta, 128 miljoonan euron joukkoliikennetuesta. Esteetön, edullinen, laadukas joukkoliikenne takaa yhdenvertaisuuden. Kaupunki on myös vanhoille ja vammaisille.

Tehokkaat yhteydet tukevat kaupungin kasvua, sujuvaa arkea ja ilmastonsuojelua.

F Fossiiliton liikenne ja tietullit
Olen vetänyt Fossiilittoman liikenteen tiekarttatyötä, jossa osoitetaan käytännön keinot tieliikenteen päästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Lainsäädännössä on tehty harvinaisen huolellisia vaikutusarvioita ja tutkimustyötä. Ruuhkamaksujen – tai tietullien – merkitys päästöjen vähentämiseksi osoittautuu VTT:n tutkimuksissa niin vähäiseksi, että ainakaan vanhanmalliset tietullit eivät ole perusteltuja, ellei löydy fiksumpia sovelluksia.

G Gini-kerroin eli suuret tuloerot ja niiden hyväksyttävyys
Suuret tuloerot eivät kerro yksilöiden lahjakkuudesta, vaan toimialojen neuvotteluvoimasta. Wall Streetin nuoret pankkiirit ansaitsevat valtavasti enemmän kuin aidosti hyödylliset ammattilaiset – ja nerokkaimmat taitelijat! OECD on selvittänyt, että kohtuullisten tuloerojen maat ovat hyvinvoivia (myös terveydellisesti). Omasta kokemuksestani ajattelen myös lapsen asemaa: jos köyhän perheen lapsella ei ole samoja perusmahdollisuuksia kuin muilla, lahjakkuutta ja ahkeruutta jää käyttämättä.

H Helsinki
Johtaminen + osallistuminen = maailman paras kaupunki. Sitoudun siihen, että Helsinkiä johdetaan yhteistyöhenkisesti ja neuvotellen, kaupunkilaisia kuunnellen, jotta pääkaupungista tulee Pohjois-Euroopan vetovoimaisin metropoli, jonne yritykset haluavat kilvan sijoittua.

I Ilmainen ehkäisy
Maksuton ehkäisy on hyvä teko nuorten hyväksi. Tuore Helsingin yliopiston tutkimus (Yle 27.3.) on yksiselitteinen: “Maksuton ehkäisy vähentää teinraskauksia ja sen puuttuminen eriarvoistaa nuoria”. Tutkimuksen mukaan Vantaalla nuorten naisten abortit ovat vähentyneet jopa kolmanneksella. Epäilemättä meillä Helsingissä kehitys on yhtä myönteinen, kiitos maksuttoman ehkäisyn. Kun ehkäisystä on tullut normi, se vähentää sukupuolitautien leviämistä ja tukee nuorten hyvinvointia herkässä ikävaiheessa

J Julkinen liikenne (maksuttomuus)
Maksujen lisäksi julkisen liikenteen käyttöön vaikuttaa myös merkittävästi sen palvelutaso. Helsingissä on nyt varsin kattava ja hyvä julkinen liikenne, jota en halua vaarantaa siirtämällä kehittämispaukkuja maksuttomuuteen.
HSL on muutenkin korona rahoituskriisissä, jota olen toki auttanut 128 miljoonan euron poikkeuksellisella joukkoliikennetuella. Julkisen liikenteen maksuja on syytä tarkastella ja mahdollisesti alentaa, mutta maksuttomuutta en tällä hetkellä kannata edes kokeiluna.

K Koskela
Perheemme on asunut liki 25 vuotta Koskelassa, joka on paras paikka lastemme (21/11/8 v.) kasvaa, hieno esimerkki monikulttuurisesta integraatiosta.

L Lähikirjastot
Helsingissä lähikirjastot pitävät huolta monien sivistyksestä, emmekä voi nojautua vain hienoon Oodiin. Tuen vahvasti Helsingin lähikirjastoverkostoa, joka on hyvin tärkeä osa kaupunkia. Kaupunginosan identiteetti rakentuu osaltaan myös kirjaston ympärille – tämä näkyi esimerkiksi viime keväänä Käpylässä, jossa kirjastoon järjestettiin hienoja tapahtumia ja näyttelyitä Puu-Käpylän 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

M Metropoli
Pääkaupunki on myös Suomen käyntikortti maailmalle sekä kansantalouden moottori. Helsingin velvollisuus on olla edelläkävijä investoinneissa, kun se tavoittelee asemaa Pohjoismaiden vetovoimaisimpana kaupunkina. ja kilpailee Euroopan muiden metropolien kanssa yrityksistä, pääomista, osaajista ja matkailusta.

N Nykyisen kaltaisten palvelujen väitetty kalleus julkiselle taloudelle
Julkisen ja yksityisen vastakkainasettelu on tyhmää. Fiksu valtio on elinkeinoelämän kumppani. Yritykset eivät pärjää ilman julkisia panostuksia teihin, verkkoihin, työväen koulutukseen, turvallisuuteen. Liikenne- ja viestintäministerinä tehtäväni on myös mahdollstaa markkinoita – silloinkin kun niitä ei vielä edes ole. Kestävyysvaje ei ratkea leikkaamalla. Työllisyysasteen nousu, kasvun investoinnit ja uusiutuvan tuotannon vientimenestys on parempi tie yhteiskunnan menestykseen. Ja Helsingin.

O Osaaminen
Olen seurannut läheltä upeita innovaatioita mm. bio- ja sähköpolttoaineiden, ja älykkäiden sähköverkkojen aloilla – ja myös ”perinteisen” metsäteollisuuden uusissa tuotteissa, jotka korvaavat muovia ja muita ekologisesti ongelmallisia materiaaleja. Suomi osaa! Nyt tarvitaan uskoa ja uskallusta, kun rakennamme uutta nousua koronan jälkeiseen Suomeen.

P Pakolaiset
Heikommassa asemassa olevista pitää huolehtia. Kun Suomeen tulee turvapaikanhakijoita, heistä suuri osa joka tapauksessa hakeutuu Helsinkiin, koska täällä on usein muitakin samoista taustoista tulleita. On tärkeää, että kaupunki auttaa kotoutumisessa, jotta voidaan välttää näiden ihmisten hyväksikäyttö ja toisaalta he pääsevät nopeasti suomalaiseen yhteiskuntaan kiinni. Suomen kansainvälisimpänä kaupunkina Helsinki tarjoaa myös ulkomaalaisille parhaat mahdollisuudet työllistyä ja löytää paikkansa kaupungissa. Työministerinä sain ymmärtää, että tehokas kotoutuminen on kansakunnan ja kansantalouden etu. Näin Teollisuuskadun toimipisteessä, että Helsingin kaupungin osaamiskeskus tekee tässä hyvää ja monipuolista työtä, josta kaupunkimme hyötyy valtavasti.

Q Quinoa eli kasvisruoka
Helsinki on ollut edelläkävijä koulujen kasvisruokailussa, ja hyvää työtä kannattaa jatkaa. Sekä suomalaisiin että kansainvälisiin suosituksiin nähden jo päiväkoti-ikäisten ruokavaliossa on liikaa lihaa ja maitoa. Satokauden kasvisten käyttöä olisi syytä lisätä. Kansanterveys ja ilmasto kiittävät.

R Rakentaminen tasa-arvotekona
Tämä on Helsingin menestystarina. Olemme onnistuneet eri asumismuotojen yhteiselossa – sosiaalisessa tasauksessa – paremmin kuin missään muussa Euroopan suurkaupungissa. SDP on aina ajanut mallia, jossa asuinrakentamisella pidetään huolta, ettei huono-osaisuus kasaudu yhdelle alueelle. Tätä mallia on vahvistettava entisestään. Tutkimukset todistavat, että kun alueella on sopivassa suhteessa omistus- ja vuokra-asuntoja, asukkaat kokevat arkensa viihtyisämmäksi ja elämänlaatunsa paremmaksi. Määrätietoinen sosiaalisen tasauksen linja on ratkaisevasti vahvistanut Helsingin asemaa kansainvälisenä, mutta turvallisena suurkaupunkina.

S Sote-maksut
Julkisten terveyspalveluiden asiakasmaksut voivat estää pahimmillaan nopean avun haun pienituloisilla. Tämä voi johtaa kasvaviin ongelmiin myöhemmin, joten asiakasmaksujen on oltava mahdollisimman pieniä. Viime vuosina liian moni pienituloinen on joutunut vaikeuksiin. On järkyttävää, että lähes puoli miljoonaa sosiaali- ja terveysmaksua on ulosotossa, Kaupungin on käytettävä oikeuttaan lopettaa perintä kohtuuttomissa tilanteissa.

T Talouskasvu ja työpaikat vs ympäristöasiat
2020-luvulla tämä ei ole enää vastakkainasettelu. Työpaikat ja talouskasvu luodaan ympäristöä säästävillä ratkaisuilla. Pääkaupunki on näiden innovaatioiden kehto – arvonlisä ja osaaminen kertyvät korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa ja start-upeissa, jotka toivottavasti kehittyvät isoiksi menestyjiksi. Olen seurannut läheltä upeita innovaatioita mm. bio- ja sähköpolttoaineiden, ja älykkäiden sähköverkkojen aloilla – ja myös ”perinteisen” metsäteollisuuden uusissa tuotteissa. Suomi osaa!

U Uhat arjessa ja nuorten väkivalta
Tragedia on hiljentänyt meidät Koskelan asukkaat vakavan asian äärelle. Olemme varmasti sitä mieltä, että lastensuojelun resursseja on lisättävä. Ensimmäiseksi olisi kuitenkin saatava selvemmät vastuut siitä, mitä kenenkin viranomaisen pitää tehdä ja kenelle ilmoittaa, kun koulussa vainotaan. Myös virkavelvollisuuden rikkominen tulisi määritellä. Koulun, poliisin, sosiaalitoimen pitäisi tehdä tiiviimmin yhteistyötä., Kiusaamisen vastaisia toimia ei myöskään valvota riittävästi.

V Verot
Ei se verojen määrä, vaan mitä niillä saa. Hyvän verotuksen periaate on, että verotetaan sieltä missä aiheutetaan vähiten haittaa taloudelle ja alennetaan sieltä, missä on eniten hyötyä työllisyydelle ja kasvulle. Helsingissä veroprosentti on kohtuullinen, mutta esimerkiksi asuminen kallista. Palveluiden tulee olla kuntalaisten arvoisia. Tarvitsemme panostuksia varhaiskasvatukseen, neuvolaan ja vanhustenhoitoon. Kasvavan, kehittyvän ja kestävän kaupungin on investoitava rohkeasti myös rakentamiseen ja liikenneyhteyksiin. Kansainvälisen tason kaupungin pitää näkyä maailmalla, jos mielii kilpailla investoinneista, yrityksistä. osaajista ja matkailijoista

W WC-tilat sukupuolineutraaleiksi
Tavoite on periaatteessa pätevä ja perusteltu, mutta en osaa asettaa sille ehdotonta aikataulua.

X Xbox eli pelit
Pelejä + firmoja = kannustava kaupunki. Esittävä taide ja tapahtumat sekä alan työväki ansaitsevat erityishuomion. Luovat alat, elämykset ja digitaaliset palvelut ovat Helsingille tärkeä elinvoiman lähde: ne luovat työtä ja kasvua. Olemme Nasima Razmyarin kanssa olleet varmistamassa valtion osallistumista uuteen Arkkitehtuuri- ja designmuseoon, josta tulkoon kansainvälisen kulttuurimatkailun maamerkki Eteläsatamaan.

Y Yksineläjät
En suosi erillisiä verohelpotuksia, mutta kotitalousvähennyksen puoliso-osuus on vain yksi esimerkki siitä, kuinka yksineläjiä ei huomioida lainsäädännössä ja talouspolitiikassa. Kyse ei ole siis vain pienituloisista, vaan ylipäätään siitä, että yhä useamman yksineläjän olosuhteet pitäisi kaikkialla yhteiskunnassa ottaa paremmin huomioon.

Z Z-sukupolvi ja muutkin
Helsingissä on pyritty rakentamaan kaikkiin asuinalueisiin sekä omistus- että vuokra-asuntoja. Sosiaalisen tasauksen rinnalla kaupunginosissa olisi viisasta vahvistaa myös sukupolvien yhteyttä ja yhteisöllisyyttä. Meillä Koskelassa koulun ja päiväkodin vieressä on vanhusten palveluasuntoja, mikä johtaa moniin hauskoihin kohtaamisiin. Jos ajatusta vie pidemmälle, pienet ja iäkkäät voisivat olla samoissa pihapiireissä toisilleen seurana ja ilona.

Å Åbo eli Turku ei ole enää pääkaupunki
Pääkaupunki on kaikissa maailman maissa unelmien päämäärä ihmisille, jotka sinne hakeutuvat uuden alun ja mahdollisuuden toivossa. Tarjoamme kodin ja turvan tulijoille. On siinä itsekkyyttäkin, koska Helsingin ja yritystemme elinehto on saada maailman parasta osaamista, tulee se sitten Pihtiputaalta tai Johannesburgista.

Ä Äänioikeusikäraja ja sen alentaminen
Minulla ei ole vahvaa, tutkimukseen ja kansainväliseen vertailuun perustuvaa vakaumusta siitä, mikä olisi oikea äänioikeuden alentamisen taso ja mihin vaaleihin se soveltuisi parhaiten. Toki juuri kuntavaalien äänestäjäkunnan laajentaminen korostaisi lähipäätösten merkitystä ja vahvistaisi kansalaisyhteiskuntaa ruohonjuuritasolta. Olisi hyvä, että omaan elämänpiiriin voisi vaikuttaa muutenkin kuin mieltä osoittamalla, etsimällä ja esittämällä ratkaisuja demokraattisessa yhteistyössä.

Ö Öylätti eli koti, uskonto ja isänmaa perusarvoina
Perinteisten arvojen – ”koti, uskonto, isänmaa” – rinnalle on tullut uusia, nykyajassa velvoittavia moraaliperiaatteita. Ennen kaikkea lähimmäisyys on syytä ymmärtää laajemmin kuin aiemmin. Vuorisaarna on yhä hyvä eettinen ohjenuora. Moninaiset maailmankatsomukset ovat rikkaus niin politiikassa uin elämässä.