Suomi tarvitsee digiministerin

Länsiväylä, 23.2.2019

Suomen taloudellinen menestys – ja sitä myöten julkisten palveluiden rahoitus – riippuu siitä, miten hyviä digitaalisia palveluita osaamme luoda maailmalle myytäväksi ja myös hallinnon sujuvoittamiseksi. Data on tietotalouden tärkein raaka-aine, 2020-luvulla tärkeämpi kuin öljy.

Tietotalous vaikuttaa kaikkeen lainsäädäntöön ja liiketoimintaan. Tapasin viime kesänä Pariisissa Ranskan digitalisaatiosta vastaavan ministerin Mounir Mahjoubin ja vakuutuin, että myös Suomen seuraavaan hallitukseen tarvitaan tietotalousministeri.

Ministerillä on kolme tehtävää. 1) Julkisen hallinnon digitalisaatio. 2) Julkisen ja yksityisen datan keskinäinen hyödyntäminen tehokkaasti, mutta reilusti. 3) Digitaalisen liiketalouden edistäminen.

Suomen julkishallinto on digitaalisuuden edelläkävijä. Verottaja ja Väestörekisterikeskus keräävät ja pyörittävät valtavia tietomassoja moneen käyttöön. Jos kaikki kaupanteko digitoituisi reaaliaikaisesti, harmaa talous kävisi mahdottomaksi ja myös alustapalveluiden verot ja viranomaisvelvoitteet hoidettaisiin automaattisesti. Valtava taloudellinen datamassa olisi käytettävissä kuluttajaa auttaviin sovelluksiin sekä nykyistä tarkempiin ennusteisiin.

Valtiovarainministeriön tekoälyhanke Aurora pyrkii helpottamaan ja tehostamaan kaikkea viranomaisasiointia tavalla, jota missään maailmalla ei ole nähty. Digiministerin tehtävä olisi koordinoida hienoja hankkeita ja nivoa ne suureen strategiseen suunnitelmaan.

Avoimet karttatiedot ovat jo nyt mahdollistaneet monenlaista liiketoimintaa – vaikkapa autojen yhteiskäyttöä. Digiministerin tehtävä on avata julkista dataa aina, kun yksilöllinen tietosuoja ei vaarannu, joista IT-yrittäjät voivat muotoilla uusia palveluita. Parhailla on suurta kysyntää maailmalla.

Fiksu valtio myös edistää digitaalista liiketaloutta ja purkaa turhia esteitä. Viimeaikaiset skandaalit ovat kuitenkin osoittaneet, että tietosuojasta on huolehdittava tarkoin. Ministerin täytyy valmistella sekä sallivaa että turvaavaa lainsäädäntöä 2020-luvun aivan uusiin haasteisiin.

Datan tehokas hyödyntäminen niin julkisesti kuin yksityisesti on Suomen menestyksen avain. Siksi tietotalousministeri on johtamani SDP:n tulevaisuus ja teknologia -ryhmän tavoite hallitusneuvotteluissa.