Hyvinvointivaltiota ei uhkaa CETA vaan SOTE

By on 10.5.2018

Eduskunnassa 9.5. 2018

EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus (CETA) on saapunut nyt saliin valiokuntakäsittelyn jälkeen. Ja koska vapaakauppasopimuksiin liittyy sekä uhkia että mahdollisuuksia, on hyvä, että se aloitteestani kävi myös laajan kierroksen lausuntovaliokunnissa.

Mietinnössä korostetaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kantaa, jossa haluttiin vielä lukita terveyspalvelut vapaakaupan ulkopuolelle lukuisilla varaumilla. Yhtä lailla, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, haluttiin pitää hyvinvointipalvelut EU:n kilpailuoikeuden ulottumattomissa. Toisin on kuitenkin käynyt. Julkiset palvelut ovat vähä vähältä liukuneet kilpailun piiriin, ja julkisen vallan on useimmilla aloilla kilpailtava näennäisesti samalta viivalta yksityisten tuottajien kanssa.

Sanon ”näennäisesti” siksi, että kun julkisella vallalla on lakisääteisiä, jopa perustuslaissa säädettyjä velvoitteita sekä viranomaisvastuuta, täyttä vertailtavuutta ei ikinä saada, vaikka julkinen palvelu kuinka käärittäisiin liikelaitokseksi tai tulosyksiköksi tai kuntayhtiöksi. (Samalla on sanottava, että turhan monet kunnat heikentävät omaa elinvoimaansa ja yrityskenttäänsä tekemällä liian paljon julkisin voimin.)

Julkiset, perustuslain takaamat terveyspalvelut kuitenkin on haluttu rajata kilpailun ulkopuolelle. Mutta tätä suojaa eivät uhkaa EU, eikä CETA:kaan, vaan teemme sen itse. Sote-esityksen olennaisin mullistus on se, että yksityiset päästetään tasaveroiseen asemaan. Nyt todistustaakka on julkisella vallalla, että se ei tekemällä omaa perustehtäväänsä, perustuslaissa määrättyä tehtäväänsä, haittaa yksityisten firmojen liiketoimintaa. Se perinteinen, voittoa tavoittelematon, yhdenvertaisen palvelun takaava hyvinvointivaltio on vain yksi neutraali kilpailija muiden joukossa. Se on suurin yhteiskunnallisen ajattelun muutos lähihistoriassa.

Tämä terveydenhuollon yksityistäminen on perustuslaillisesti tarkka paikka. Niinpä meillä on orwellilainen tilanne, jossa samaan aikaan vannotaan, että julkisen vallan terveydenhuolto ei ole taloudellista toimintaa, johon tarvittaisiin EU-komission kannanotto, mutta kuitenkin halutaan lisätä tuloverolakiin pykälä, joka lupaisi julkisen toimijan kilpailuneutraliteetin. Tämä pieni lisäys on periaattellisesti mullistava, ja meillä olisi syytä pysähtyä tuloverolain 21 d -pykälän ääreen, ja pohtia, astummeko kynnyksen yli, josta ei kenties ole paluuta.

Jos me siis itse olemme siirtämässä julkista terveydenhuoltoa kaupallisten ehtojen toiminnaksi, miten voimme uskottavasti suojata ja eristää sen vapaakauppasopimuksesta?

Hyvinvointivaltiota ei uhkaa Ceta, vaan Sote. Tasa-arvoa ei uhkaa Ceta, vaan Sote. Suomea ei uhkaa Ceta, vaan Sote.

Posted in: Yleinen

Elinkelpoiset ja eliminoitavat

By on 3.5.2018

Henkilökohtainen näkökulma eduskuntakeskusteluun eutanasian sallimista vaativasta kansalaisaloitteesta 3.5. 2018 Arvoisa puhemies, Ymmärrän eutanasia-kansalaisaloitteen tekijöiden ansiokkaan tarkoituksen. He tahtovat lisätä ihmisen itsemääräämisoikeutta ja oikeutta välttää kipua. Mutta aloite ei lisää vain yksilön oikeutta arvokkaaseen kuolemaan, vaan samalla se antaa viranomaisille paitsi

Vappupuheista vapputekoihin!

By on 1.5.2018

Puhe 1.5.2018  Kirkkonummella ja Porvoossa Hyvät ystävät, bästa vänner! Viime vuonna vappuna paistoi kirkas aurinko – oli Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla. Tänä vuonna muistetaan traagista kansalaissotaa, ja itse taivas osoittaa murheensa kaikkien rintamalla ja vankileireillä kuolleiden puolesta. Mutta tänään en tahdo

Kuollut kissa -puhe

By on 19.4.2018

Eduskuntapuhe 17.4.18 Julkisen talouden suunnitelmasta Kehysriihi vain kehyshiiri? Tämä on hyvä kysymys, kun hallitus sai lisättyä tärkeisiin tavoitteisiinsa peräti kaksi promillea budjetin kokonaissummasta. Kahdesta promillesta nahisteltiin, ja kahdella promillella nyt ratkotaan itse aiheutettuja ongelmia. Tästä Petteri Orpo odottaa nyt onnitteluja

Muovin käyttöön on puututtava myös verotuksen keinoin

By on 13.4.2018

  Vihreät esittelivät tänään lakialoiteen muoviverosta (lakialoite 5 /2018). Mutta kun puhutaan muovipakkausten verottamisesta, puhutaan samalla jostain suuremmasta. Kerrataan faktat. Keskiviikkona vietettiin ylikulutuspäivää. Se tarkoittaa, että tarvittaisiin 3,6 maapalloa, jos kaikki kuluttaisivat, kuten me suomalaiset. Emme ole kuitenkaan ongelman kanssa

Ei voitu kieltää, ei haluttu sallia

By on 15.12.2017

Etämyynti jäi vaarallisesti auki alkoholilakiesityksessä. Teksti perustuu puheeseeni eduskunnassa 15.12. klo 01.15. Hallituksen esitys jättää Suomen alkoholilainsäädännön oikeustilan keskeisiltä osin vaarallisesti auki. Etämyyntiä ei kielletä säädöksellä, joten perustuslakivaliokunta toteaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä siteeratussa lausunnossaan perustuslain 8 §n mukaan ketään

Osaajien maahanmuuttoa on kiireesti edistettävä

By on 5.10.2017

Puhe eduskunnassa 5.10.2017 hallituksen esityksestä (HE 127/2017 vp) kasvuyrittäjän ja erityisasiantuntijan oleskeluluvan helpottamisesta Tämä uudistus on erittäin tervetullut. Osaajien maahanmuuton edistäminen, jopa houkutteleminen on tulevina vuosina Suomelle hyvin tärkeää. Väestörakenne muuttuu nopeasti entistä epäedullisemmaksi, ja ilman maahanmuuttoa työvoimasta katoaa 300 000

Budjetti 2018: Päivänsäde vai menninkäinen?

By on 20.9.2017

Arvoisa puhemies ja puheenjohtaja, Perheessämme esitetään usein iltaisin taideteos nimeltä Päivänsäde ja menninkäinen. Ja miksi tämä traaginen rakkaustarina jossa toinen on valon lapsi ja toinen yötä rakastaa, tulee budjetista mieleen. Kerron sen ihan pian. On ilo, että talous kasvaa. Täällä

EK:n kyvytön veronkiertolobbaus

By on 24.8.2017

EU:ssa hyväksyttiin viime vuonna niin kutsuttu veronkiertodirektiivi, joka sisältää viisi säännöstä, joilla puututaan monikansallisten yritysten verosuunnitteluun. Direktiivi on toimeenpantava jäsenmaissa ensi vuonna. Direktiiviä käsiteltiin eduskunnassa viime vuoden keväällä. Tuolloin EK lobbasi monikansallisten suuryritysten aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttumista vastaan tutulla väitteellä: se

Jumbo jänkhälle, kaasua kairalle

By on 18.7.2017

Kun arvostetut ajattelijat lausuvat typeryyksiä, päiväni on pilalla, loma tai ei. Tietenkin lomapäivä on aina pahemmin pilalla kuin mikään työpäivä. Erikoista on, että tällä kertaa typeryyksiä ei ole lauottu taloudesta, josta minulla on mielipiteitä ja tietoakin, vaan liikenteestä, josta yleensä